On point communication
Skuteczne wsparcie biznesu

Pomagam PR-owcom z korporacji w ich codziennej pracy,
doradzam zarządom:

 • szkolę z zakresu komunikacji, CSR i ESG,
 • tworzę i realizuję kreatywne strategie,
 • opiniuję ryzyka wizerunkowe i wspieram w kryzysie,

 w oparciu o szerszy kontekst, trendy i dane.

Jak mogę Ci pomóc?

Jak pracuję?

Komunikacyjne wsparcie biznesu opieram na dogłębnym zrozumieniu klienta i jego otoczenia. Uwzględniam przy tym szerszy kontekst: rynkowy, społeczny, czy technologiczny.

Żyjemy w tzw. świecie VUCA, którego regułą jest ciągła zmiana. Dotykają nas niespodziewane zdarzenia: atak na Ukrainę, pandemia, protesty społeczne, lockdowny. Za sprawą technologii nieustannie zmieniają się też sposoby komunikacji – dziś praktycznie każdy jest wydawcą i publikuje w wirtualnej przestrzeni nowe treści. Zmieniają się wreszcie nasi klienci, a relacje z nimi wykraczają daleko poza konsumpcję.

Staram się jak najlepiej poznać i poczuć firmy, dla których pracuję, ich odbiorców, konkurencję, partnerów, szeroko rozumianą opinię publiczną i wszelkich innych interesariuszy.

Wyciągam wnioski i na tej podstawie proponuję działania. Stawiam oczywiście na kreację i koncept, ale w pierwszym kroku  na słuchanie i analizę, a w kolejnym  na dialog. Prowadzę go tam, gdzie jest mój odbiorca, w języku, który rozumie i formie, którą preferuje.

W komunikacji istotny jest dla mnie drugi człowiek, autentyczność i spójność. Pytam o przyczyny i źródła, a także o sens i cel. Cenię przemyślane, skrojone na miarę realizacje, które autentycznie wspierają biznes. Mam pragmatyczne podejście do prowadzonych projektów, dbam o terminową realizację i optymalny budżet.

Współpracuję z doświadczonymi ekspertami, m.in. z obszaru kreacji, digitalu, copywritingu, produkcji i planowania mediów. 

Co dostarczam?

1

Trafne decyzje

Pomagam moim klientom podejmować trafne decyzje komunikacyjne: oparte na faktach, znajomości otoczenia oraz odbiorców. Wspieram ich w zapobieganiu kryzysom bądź minimalizowaniu ich skutków. W naturalny sposób usprawniam procesy przepływu informacji.

2

Nowe perspektywy

Pracuję z tymi, którzy potrzebują przełożenia priorytetów biznesowych na strategię komunikacji, konkretny harmonogram i budżet. Proponuję działania pozwalające osiągać poparcie społeczne, istotne nagrody, czy pozycję eksperta. Przyciągam uwagę, podkreślam wartości, edukuję.

3

Priorytety

Dążę do tego, by określić i zrealizować to, co jest naprawdę ważne. Propozycje dobieram w oparciu o szeroki wachlarz obszarów i narzędzi (m.in. media relations, social media, influencer marketing, wydarzenia specjalne, strategiczne partnerstwa i wiele innych), zaczynając od potrzeb i możliwości klienta.

4

Codzienne wsparcie

Razem z moimi klientami stale poszukuję najlepszych rozwiązań, okazji wizerunkowych i biznesowych. Staram się być blisko klienta i dawać mu codzienne wsparcie. Jego sukcesy to dla mnie prawdziwa radość i wspólny cel.

Kim jestem?

Anna Kula

Bio

 • 18+ PR experience (corpo & agencies)
 • Data based actions
 • Crisis detector
 • Customer oriented
 • ESG / CSR fascinated

Obszary specjalizacji

PR, ESG, CSR, EB, m.in:

szkolenia |strategie komunikacji | mediaplany | kampanie informacyjne, wizerunkowe i edukacyjne | komunikacja działań z zakresu ESG, sustainability i CSR| projekty dla społeczności | sponsoring i relacje z partnerami | PR korporacyjny | raporty roczne –  komunikowanie wyników | media relations | community relations | dialog i wizerunek w SoMe | komunikacja wewnętrzna i employer branding | komunikowanie zmian| zarządzanie kryzysowe | prewencja kryzysowa

Jestem ekspertem w obszarze PR-u oraz entuzjastką i popularyzatorką zrównoważonego podejścia do biznesu (ESG). Mam kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu działaniami komunikacyjnymi i rzecznikowaniu (m.in. Euro Bank SA, Santander Consumer Bank SA, centrum handlowe Wroclavia), a także w realizacji projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności firm.

Specjalizuję się we wsparciu działów PR i zarządów w zakresie strategii komunikacji, strategii CSR, budowania kultury organizacyjnej i dialogu z szeroko rozumianym otoczeniem. Stawiam na długofalowe, planowe działania.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, absolwentką CSR-u w Akademii Leona Koźmińskiego i podyplomowego prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz wykładowcą akademickim na kierunku PR.

Pracując dla klienta, wykorzystuję wieloletnie praktyczne doświadczenie z korporacji i agencji. Bliskie są mi cele zrównoważonego rozwoju oraz orientacja na klienta i pracownika. Uważam, że każdą dobrą zmianę zaczyna się od małego kroku.

Moi klienci mówią, że zadaję pytania, które otwierają im oczy i podpowiadam działania trafione w punkt.

A może w czymś jeszcze mogę Ci pomóc? Jakie są Twoje potrzeby komunikacyjne?

Co oferuję?

Audyt komunikacyjny

Wiedza to podstawa skutecznego
działania

Co obejmuje
 • Kompleksową analizę ilościową i jakościową wizerunku w kanałach własnych, social mediach i mediach tradycyjnych oraz internecie
 • Rekomendacje i praktyczne wskazówki
Kiedy
 • Nie wiesz, jak wypadasz w oczach tzw. opinii publicznej lub chcesz sprawdzić konkurencję
 • Chcesz określić mocne i słabe strony swojej komunikacji i wykorzystać ich potencjał
 • Utknąłeś w miejscu i szukasz pomysłów na zmiany 
 • Uruchamiasz nową usługę i chcesz mądrze zaplanować komunikację w oparciu o dane
Co daje
 • Obraz sytuacji (postrzegania firmy), diagnozę problemów i wskazanie rozwiązań
A może...

Interesuje cię zbadanie innego tematu, research, analiza, zestawienie, raport, prezentacja?

Odezwij się!

Konsultacje komunikacyjne

W nagłej sytuacji przydaje się wsparcie eksperta

Co obejmuje
 • To swego rodzaju pogotowie PR. Szybka i doraźna pomoc PR-owa w nagłej sytuacji, kryzysie medialnym, czy przy wprowadzaniu zmian
 • Rekomendacje i propozycje kolejnych kroków
Kiedy
 • Zaskoczyły Cię aktualne zdarzenia, protest, czy krytyka 
 • Rozważasz zmiany w komunikacji i chcesz określić ich potencjał oraz kryzysogenność (np. strategiczne partnerstwo, nowe hasło, współpracę z influencerem)
 • Twoja firma wprowadza zmiany  (np. nowy produkt, sposób obsługi, przekształcenia sieci sprzedaży) i nie wiesz, jak powiedzieć o tym zainteresowanym
Co daje
 • Ekspercką ocenę sytuacji (uwzględniającą trendy, prognozy, potencjalne scenariusze), ocenę ryzyk, rekomendacje i konkretny plan (działania, terminy, budżet)
A może...

Potrzebna Ci stała obsługa PR, prowadzenie relacji z mediami, influencerami, instytucjami,  liderami opinii?

Zarezerwuj termin!

Plan komunikacji

Długofalowe, celowe działania przynoszą najlepsze skutki

Co obejmuje
 • Kreatywną, skrojoną na miarę strategię komunikacji wraz z action planem (zawierającym konkretne działania i terminy) oraz budżetem
 • Stworzenie przekazów i dobranie kanałów komunikacji
Kiedy
 • Chcesz realizować sensowne, celowe działania, z mierzalnymi efektami
 • Marzy Ci się kampania wizerunkowa, informacyjna lub edukacyjna z prawdziwego zdarzenia
 • Chcesz trafić do szerszej świadomości, zastosować nowe narzędzia lub wejść na nowe obszary (ESG, CSR, employer branding, współpraca z instytucjami)
 • Chcesz na poważnie przygotować się do kryzysu, opracować scenariusze, przekazy i inne niezbędne materiały
Co daje
 • Kompleksowy, konkretny i gotowy do realizacji program komunikacyjny wspierający działania biznesowe
A może...

Potrzebujesz również realizacji planu?
Przeprowadzenia kampanii, produkcji materiałów, filmów korporacyjnych, folderów, zgłoszeń konkursowych?

Skontaktuj się!

Pobierz ofertę

1

Pełen wachlarz usług PR

2

Komunikowanie działań CSR i ESG

3

Szkolenie „ESG w pigułce”

Jak się robi PR?

Dobrze przeprowadzane działania komunikacyjne widzę następująco:

Audyt

1

Wiedza to podstawa skutecznego działania

Ten etap to: analiza dotychczasowych działań, grup odbiorców, konkurencji, celów biznesowych i potrzeb komunikacyjnych.

Plan

2

Długofalowe, celowe działania przynoszą najlepsze skutki

Ten etap to: stworzenie person komunikacyjnych, dobranie narzędzi i kanałów, kreatywne pomysły konkretnych działań, harmonogram i budżet.

Działanie

3

Jakość wykonania ma kluczowe znaczenie

Ten etap to: realizacja planu, staranne tworzenie treści, profesjonalne zarządzenie projektem oraz bieżący monitoring i doradztwo.

Relacje
Postawy
Zaangażowanie

4

I o to chodzi
w PR-ze!

Ewaluacja

5

Wnioski prowadzą do ulepszeń

Ten etap to: raport (realizacja celów jest monitorowana i mierzona), lessons learned oraz rekomendowane optymalizacje.

Od Ciebie zależy, z ilu etapów skorzystasz.
Decyzję podejmujesz w zależności od sytuacji, potrzeb i możliwości, biorąc pod uwagę finanse, czas, zasoby, ryzyka i cele.

Skontaktuj się ze mną

Jak mogę Ci pomóc? Chętnie z Tobą porozmawiam i odpowiem na Twoje pytania.

Napisz: anna@kulapr.pl
Lub zadzwoń: 509 305 424