Oczekiwania pracowników

10/09/2021

W ostatnim czasie diametralnie zmieniły się oczekiwania pracowników wobec pracodawców oraz wobec własnego stylu życia. Edelman, globalna agencja specjalizująca się w komunikacji i public relations, wydała kilka dni temu specjalną edycję raportu Trust Barometer, post pandemiczną i poświęconą więziom pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Raport ma dość znaczący tytuł: The Belief-Driven Employee.

 

Jakie są oczekiwania pracowników wobec pracodawców? Kluczowe wnioski z tej specjalnej edycji raportu są dla mnie następujące:

  • PRACODAWCY I BIZNES GÓRĄ. Dla 77% uczestników badania pracodawca jest najbardziej wiarygodnym źródłem informacji (nie media, rząd, czy NGO’sy). A w firmie pracownicy mają największe zaufanie do współpracowników i bezpośredniego przełożonego.
  • 78% pracowników boi się utraty pracy, m.in. z powodu recesji, automatyzacji czy AP (uwaga, to badanie globalne, metryczka niżej).
  • WARTOŚCI są istotnym czynnikiem przy wyborze nowego miejsca pracy – zarówno w kontekście dopasowania firmy do osobistych przekonań pracownika, jak i jego doceniania, czy społecznej aktywności pracodawcy.
  • 7 na 10 osób oczekuje od firmy „social impact”, 6 na 10 – by firma pasowała do wyznawanych przez nich wartości, a 5 na 10 – by pasowała do ich stylu życia

Metryczka: badanie zostało przeprowadzone na 7 tys. pracowników z Brazylii, Chin, Niemiec, Indii, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, w sierpniu 2021. Uwaga, prace badawcze nie był realizowane na próbie z Polski.

Fot.: https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer

Chcesz poznać moją ofertę?

Zapraszam, skontaktuj się.